Βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας

Βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας

Oi Βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας αποτελούν τη συχνότερη αιτία ουρηθρικής απόφραξης στα αγόρια (1/8000). Πρόκειται για συγγενείς βλεννογονικές πτυχώσεις της ουρήθρας.

Σχετίζονται με Ουρητηροϋδρονέφρωση και ολιγοϋδράμνιο σε περιγεννητικό υπερηχογράφημα, ενώ μπορεί να συνυπάρχει με κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση (ΚΟΠ).

Στα νεογνά εμφανίζεται με ψηλαφητή κύστη και μεγάλους νεφρούς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία και κακή ανάπτυξη, ενώ στα μεγαλύτερα παιδιά ως ενούρηση ή έπειξη προς ούρηση και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ).

Σκοπός της θεραπείας αποτελεί η πλήρωση της κύστης με χαμηλές πιέσεις και το πλήρες άδειασμά της κατά την ούρηση και η μέθοδος εκλογής είναι η διουρηθρική εκτομή των βαλβίδων.