ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Μερική Νεφρεκτομή

Μερική Νεφρεκτομή

Το 70% των όγκων διαγιγνώσκονται τυχαία και είναι στην πλειοψηφία τους μικροί σε μέγεθος. Το μέγεθος του όγκου είναι από τους κυριότερους προγνωστικούς παράγοντες για την περαιτέρω εξέλιξη της νόσου.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι τεχνικά εφικτό και ογκολογικά ασφαλές να αφαιρέσουμε μόνο το τμήμα του νεφρού που περιέχει τον όγκο. Η επέμβαση ονομάζεται μερική νεφρεκτομή. Η επέμβαση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με ανοιχτή προσπέλαση, λαπαροσκοπικά ή υποβοηθούμενη με το ρομποτ. Είναι επέμβαση μεγαλύτερης βαρύτητας από την ριζική νεφρεκτομή και έχει συχνότερες και σοβαρότερες επιπλοκές.

Λαπαροσκοπική και Ρομποτική μερική Νεφρεκτομή

Η ουρολογική ομάδα U4U στην Θεσσαλονίκη προσφέρει την λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή ως πρώτη επιλογή στους ασθενείς που έχουν ένδειξη για την επέμβαση τα τελευταία 12 χρόνια. Παρά την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, ακόμα θεωρούμε ότι η επέμβαση αυτή είναι η δυσκολότερη από τις επεμβάσεις της ειδικότητας.

Τα πράγματα ωστόσο έχουν αλλάξει με τη χρήση του ρομπότ, το οποίο διευκολύνει δραματικά την επέμβαση. Η απλοϊκή αντίληψη, σύμφωνα με την οποία  -ότι είναι εύκολο για τον γιατρό είναι καλό για τον άρρωστο- όσο «μπακαλίστικη» κι αν ακούγεται, στην συγκεκριμένη επέμβαση βρίσκει απόλυτη εφαρμογή. Το χειρουργικό εργαλείο που συνήθως αποκαλούμε ρομπότ πραγματικά διευκολύνει και προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα σε αυτή την επέμβαση.

Οι λόγοι είναι οι εξής:
Η επέμβαση γίνεται με αποκλεισμό των αγγείων του νεφρού. Κατά συνέπεια, η κυρίως επέμβαση θα πρέπει να γίνει μέσα σε 20 λεπτά. Τα εργαλεία του ρομπότ κινούνται όπως το ανθρώπινο χέρι με αποτέλεσμα τόσο η αφαίρεση του όγκου, όσο και η ανακατασκευή του νεφρού και της πυέλου να γίνονται ταχύτερα.

Εφόσον ο γιατρός, τόσο λαπαροσκοπικά όσο και ρομποτικά, δεν μπορεί να αισθανθεί τον όγκο οπτικά, θα πρέπει να έχει πολύ καλή οπτική εικόνα της βλάβης. Το ρομπότ έχει στερεοσκοπική εικόνα υψηλής ανάλυσης στην κονσόλα του χειρουργού (3D) και την κάμερα την χειρίζεται με απόλυτη αμεσότητα ο ίδιος.

Όλα τα παραπάνω συντελούν στο να μειωθεί η ταλαιπωρία του αρρώστου. Νέοι ασθενείς χωρίς προβλήματα υγείας συνήθως πηγαίνουν στο σπίτι τους την επόμενη του χειρουργείου και επιστρέφουν στην εργασία τους σε λιγότερο από 20 ημέρες.

Το σημαντικότερο όμως είναι πως άρρωστοι, που λόγω της ηλικίας τους ή λόγω της νεφρικής τους λειτουργίας ή άλλων προβλημάτων υγείας δεν ήταν καλοί υποψήφιοι για μεγάλη επέμβαση όπως η μερική νεφρεκτομή, τώρα μπορούν να υποβληθούν σε ρομποτικά υποβοηθούμενη ριζική μερική νεφρεκτομή και να συνεχίσουν να ζουν χωρίς καρκίνο και χωρίς νεφρική ανεπάρκεια.

Στην περίπτωση που ο όγκος είναι μικρότερος από 4 εκατοστά και σε ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν με ασφάλεια ή σε όγκους με πολλαπλή εντόπιση σε αρρώστους με ένα νεφρό ή σε περιπτώσεις κληρονομικού καρκίνου του νεφρού μπορεί να χρησιμοποιηθούν έλασσον επεμβατικές μέθοδοι όπως:

  • Radiofrequency ablation, (θερμοκαυτηρίαση με Ραδιοσυχνότητες)
  • cryosurgery (κρυοχειρουργική),
  • hyperthermia (υπερθερμία)

Σε όλες τις παραπάνω τεχνικές στόχος είναι να καταστραφεί ο όγκος μέσα στο σώμα με την χρήση διαφόρων πηγών ενέργειας. Η επέμβαση μπορεί να γίνει διαδερμικά εάν το επιτρέπει η θέση του όγκου, είτε λαπαροσκοπικά, είτε με ανοιχτή μέθοδο με μια μικρή τομή. Οι δυνατότες αυτών των μεθόδων είναι καλά τεκμηριωμένες και όταν χρησιμοποιούνται με σωστές ενδείξεις έχουν αξιόπιστα αποτελέσματα.

Η πρόγνωση του καρκίνου του νεφρού εξαρτάται από το στάδιο.
Όταν ο καρκίνος έχει μέγεθος μικρότερο από 4 εκατοστά, περιορίζεται στο νεφρό και δεν έχει μεταστάσεις στους λεμφαδένες, η πρόγνωση είναι άριστη και το χειρουργείο προσφέρει ίαση.