Διουρηθρική προστατεκτομή TURis

TURis

Η διουρηθρική προστατεκτομή (TURis) επιλέγεται ως χειρουργική μέθοδος θεραπείας στο 95% των επεμβάσεων.

Η ανοιχτή προστατεκτομή προτείνεται από τον ιατρό πλέον μόνο στις περιπτώσεις που το προστατικό αδένωμα είναι τόσο μεγάλο που είναι δύσκολο να αφαιρεθεί ενδοσκοπικά.

Η διουρηθρική προστατεκτομή (TURis) είναι μια ενδοσκοπική χειρουργική πράξη με εξαιρετικά αποτελέσματα ανάλογα του ανοιχτού, κλασικού χειρουργείου, αλλά με πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα.

Οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις μέσω της ουρήθρας είναι λιγότερο τραυματικές και με σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών και παρενεργειών.

Η ανοιχτή προστατεκτομή προτείνεται από τον ιατρό πλέον μόνο στις περιπτώσεις που το προστατικό αδένωμα είναι τόσο μεγάλο που είναι δύσκολο να αφαιρεθεί ενδοσκοπικά.

Η διουρηθρική προστατεκτομή (TURis) είναι μια ενδοσκοπική χειρουργική πράξη με εξαιρετικά αποτελέσματα ανάλογα του ανοιχτού, κλασικού χειρουργείου, αλλά με πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα.

Οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις μέσω της ουρήθρας είναι λιγότερο τραυματικές και με σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών και παρενεργειών.