Ρομποτική χειρουργική και ουρολογία

Η ρομποτική χειρουργική είναι δημιούργημα της τηλε-χειρουργικής και προέκυψε ως ανάγκη της NASA και του Στρατού να βρεθεί τρόπος να χειρουργούνται εξ αποστάσεως όταν κινδύνευε η ζωή τους. Ταυτόχρονα, η ιατρική κοινότητα και οι ασθενείς είχαν αποδεχθεί την λαπαροσκοπική χειρουργική και τα πλεονεκτήματά της έναντι της «ανοιχτής» χειρουργικής πράξης.

Η ρομποτική χειρουργική αναπτύχθηκε για να προσφέρει περισσότερο εύκαμπτα εργαλεία, μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στην κίνηση, πιο εργονομική θέση της χειρουργικής ομάδας, τρισδιάστατη και ακριβέστερη εικόνα του χειρουργικού πεδίου, άρση των περιορισμών που υπήρχαν στην πραγματοποίηση επεμβάσεων σε μικροσκοπικά και περιορισμένα χειρουργικά πεδία.

Ρομποτική χειρουργική και ουρολογία

Η ρομποτική χειρουργική είναι δημιούργημα της τηλε-χειρουργικής και προέκυψε ως ανάγκη της NASA και του Στρατού να βρεθεί τρόπος να χειρουργούνται εξ αποστάσεως όταν κινδύνευε η ζωή τους. Ταυτόχρονα, η ιατρική κοινότητα και οι ασθενείς είχαν αποδεχθεί την λαπαροσκοπική χειρουργική και τα πλεονεκτήματά της έναντι της «ανοιχτής» χειρουργικής πράξης.

Η ρομποτική χειρουργική αναπτύχθηκε για να προσφέρει περισσότερο εύκαμπτα εργαλεία, μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στην κίνηση, πιο εργονομική θέση της χειρουργικής ομάδας, τρισδιάστατη και ακριβέστερη εικόνα του χειρουργικού πεδίου, άρση των περιορισμών που υπήρχαν στην πραγματοποίηση επεμβάσεων σε μικροσκοπικά και περιορισμένα χειρουργικά πεδία.

Robotic HIFU Focal One. Εστιακή θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη

Η εστιακή θεραπεία στη στρατηγική για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο διεθνώς.

Συνδυάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις της απεικόνισης και των θεραπευτικών τεχνολογιών, το Focal One μάς προσφέρει την απάντηση στις απαιτήσεις μας για την ιδανική εστιακή θεραπεία.

Η ακριβής σύντηξη της απεικόνισης με μαγνητική τομογραφία, η ελάχιστα επεμβατική τεχνική, η ρομποτική ακρίβεια και η αποδοτική ενέργεια HIFU (High Intensity Focal Ultrasound), ταυτόχρονα με την αξιολόγηση της θεραπείας στο τέλος αυτής, μας επιτρέπουν να προτείνουμε ό,τι πιο επαναστατικό υπάρχει σήμερα στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη.

Robotic HIFU Focal One. Εστιακή θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη

Η εστιακή θεραπεία στη στρατηγική για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο διεθνώς.

Συνδυάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις της απεικόνισης και των θεραπευτικών τεχνολογιών, το Focal One μάς προσφέρει την απάντηση στις απαιτήσεις μας για την ιδανική εστιακή θεραπεία.

Η ακριβής σύντηξη της απεικόνισης με μαγνητική τομογραφία, η ελάχιστα επεμβατική τεχνική, η ρομποτική ακρίβεια και η αποδοτική ενέργεια HIFU (High Intensity Focal Ultrasound), ταυτόχρονα με την αξιολόγηση της θεραπείας στο τέλος αυτής, μας επιτρέπουν να προτείνουμε ό,τι πιο επαναστατικό υπάρχει σήμερα στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη.

Βιοψία Fusion για τον εντοπισμό του καρκίνου του προστάτη

Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη είναι το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που αφορά όλο και περισσότερους άνδρες. Το σύστημα BIOPSEE βιοψίας προστάτου με τεχνολογία fusion επιτρέπει, σε συνδυασμό με τη μαγνητική τομογραφία, τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη με απόλυτη ακρίβεια.

Η σύντηξη των εικόνων της προεγχειρητικής μαγνητικής τομογραφίας και του διορθικού υπερηχογραφήματος, ταυτόχρονα με την ηλεκτρομαγνητική καθοδήγηση της βελόνης, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εσφαλμένης ή ανεπαρκούς διάγνωσης.

Η ομάδα μας χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα εξελιγμένης βιοψίας με σκοπό να πετύχει την απόλυτη ακρίβεια στη διάγνωση αλλά και τη θεραπεία σας.

Βιοψία Fusion για τον εντοπισμό του καρκίνου του προστάτη

Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη είναι το πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που αφορά όλο και περισσότερους άνδρες. Το σύστημα BIOPSEE βιοψίας προστάτου με τεχνολογία fusion επιτρέπει, σε συνδυασμό με τη μαγνητική τομογραφία, τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη με απόλυτη ακρίβεια.

Η σύντηξη των εικόνων της προεγχειρητικής μαγνητικής τομογραφίας και του διορθικού υπερηχογραφήματος, ταυτόχρονα με την ηλεκτρομαγνητική καθοδήγηση της βελόνης, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εσφαλμένης ή ανεπαρκούς διάγνωσης.

Η ομάδα μας χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα εξελιγμένης βιοψίας με σκοπό να πετύχει την απόλυτη ακρίβεια στη διάγνωση αλλά και τη θεραπεία σας.

Εξωσωματική και Διαδερμική νεφρολιθοτριψία

Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία είναι μέθοδος κυρίως για τους λίθους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εξωσωματική λιθοτριψία. Συνήθως είναι λίθοι μεγαλύτεροι από 2.5 εκ., κοραλλιογενείς λίθοι, σκληροί λίθοι που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στην εξωσωματική λιθοτριψία, καθώς και λίθοι σε ασθενείς με δυσμορφία του σκελετού τους ή μεγάλη παχυσαρκία.

Εκτελείται μέσω μιας μικροσκοπικής τομής στην νεφρική χώρα μέσω της οποίας, υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, δημιουργείται ένα στενό κανάλι κατευθείαν στην αποχετευτική μοίρα του νεφρού και στο σημείο το οποίο βρίσκεται ο λίθος.

Από το κανάλι εισέρχεται υπό άμεση όραση ένα τηλεσκοπικό ενδοσκόπιο που ονομάζεται νεφροσκόπιο. Η περιοχή του νεφρού που μπορεί να ελεγχθεί με το νεφροσκόπιο εξαρτάται από την θέση του καναλιού σε σχέση με την αποχετευτική μοίρα του νεφρού. Η δημιουργία του καναλιού γίνεται με διαστολή του νεφρικού παρεγχύματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μη δημιουργείται βλάβη στο νεφρό, να μην έχουμε απώλεια λειτουργικού νεφρικού παρεγχύματος και να μην δημιουργούνται στο απώτερο μέλλον νεφρικές ουλές.

Εξωσωματική και Διαδερμική νεφρολιθοτριψία

Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία είναι μέθοδος κυρίως για τους λίθους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εξωσωματική λιθοτριψία. Συνήθως είναι λίθοι μεγαλύτεροι από 2.5 εκ., κοραλλιογενείς λίθοι, σκληροί λίθοι που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στην εξωσωματική λιθοτριψία, καθώς και λίθοι σε ασθενείς με δυσμορφία του σκελετού τους ή μεγάλη παχυσαρκία.

Εκτελείται μέσω μιας μικροσκοπικής τομής στην νεφρική χώρα μέσω της οποίας, υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, δημιουργείται ένα στενό κανάλι κατευθείαν στην αποχετευτική μοίρα του νεφρού και στο σημείο το οποίο βρίσκεται ο λίθος.

Από το κανάλι εισέρχεται υπό άμεση όραση ένα τηλεσκοπικό ενδοσκόπιο που ονομάζεται νεφροσκόπιο. Η περιοχή του νεφρού που μπορεί να ελεγχθεί με το νεφροσκόπιο εξαρτάται από την θέση του καναλιού σε σχέση με την αποχετευτική μοίρα του νεφρού. Η δημιουργία του καναλιού γίνεται με διαστολή του νεφρικού παρεγχύματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μη δημιουργείται βλάβη στο νεφρό, να μην έχουμε απώλεια λειτουργικού νεφρικού παρεγχύματος και να μην δημιουργούνται στο απώτερο μέλλον νεφρικές ουλές.

Pin It on Pinterest