Κρυψορχία

Είναι η κατάσταση κατά την οποία ο όρχις δεν ψηλαφάται στο όσχεο, αλλά βρίσκεται σε κάποιο σημείο της φυσιολογικής οδού καθόδου του από το νεφρό προς το σύστοιχο ημιόσχεο.

Η κρυψορχία διακρίνεται σε:

  1. ετερόπλευρη και αμφοτερόπλευρη, ανάλογα με το αν η απουσία του όρχεως αφορά την μία ή και τις δύο πλευρές του σώματος, αντίστοιχα, και
  2. βουβωνική και κοιλιακή, ανάλογα με την εντόπιση του όρχεως επί τα εντός ή επί τα εκτός του έσω στομίου του βουβωνικού πόρου.

Η συχνότητα της κρυψορχίας κυμαίνεται μεταξύ του 20% περίπου στα πρόωρα νεογνά, 3% περίπου στα τελειόμηνα νεογνά, 1-2% στο τέλος του 1ου μήνα της ζωής και 0,2-0,8% στα μεγαλύτερα του ενός έτους παιδιά και τους ενήλικες. Τα αίτια της κρυψορχίας, αν και δεν είναι σαφή, μπορεί να ταξινομηθούν σε μηχανικά, ορμονικά, ορχικά ή και σε συνδυασμό τους.

Η κρυψορχία συνήθως γίνεται αντιληπτή από τους γονείς, οι οποίοι παρατηρούν ότι το όσχεο του παιδιού είναι κενό. Εξαιρετικά σημαντικό είναι να ερωτηθούν οι γονείς αν αυτό το κενό όσχεο διογκώνεται σε στιγμές ηρεμίας του παιδιού (ύπνος σε ζεστό περιβάλλον, μπάνιο με χλιαρό νερό). Η καταφατική απάντηση είναι κατά της κλινικής διάγνωσης της κρυψορχίας και υπέρ του ανελκόμενου όρχεως. Κοιλιακός ή βουβωνικός πόνος μπορεί να παρατηρηθεί επί συστροφής ή τραυματισμού του όρχεως. Σε μεγαλύτερη ηλικία, η κρυψορχία μπορεί να εκδηλωθεί με υπογονιμότητα.

Η διάγνωση της κρυψορχίας θεωρητικά είναι εύκολη με τη διαπίστωση της απουσίας του όρχεως από το όσχεο. Η ψηλάφηση και το ιστορικό μπορεί να παράσχουν σημαντική βοήθεια, αλλά η χρήση πρόσθετων παρακλινικών εξετάσεων είναι αναγκαία στις περιπτώσεις που αποτυγχάνει η ψηλαφητική εντόπιση του όρχεως. Από τις μη επεμβατικές απεικονιστικές εξετάσεις, η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη είναι η υπερηχοτομογραφία της βουβωνικής περιοχής.

Επιπλοκές της κρυψορχίας:

  • Νεοπλασία: Η ύπαρξη στενής σχέσης μεταξύ κρυψορχίας ή ορχικής εκτοπίας και καρκίνου του όρχεως αναδεικνύεται από την αυξημένη συχνότητα καρκίνου στον έκτοπο όρχι (20–40 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του φυσιολογικού). Οι συχνότεροι ιστολογικοί τύποι ορχικού καρκίνου στους πάσχοντες από κρυψορχία είναι το σεμίνωμα (60%) και το εμβρυϊκό καρκίνωμα, ενώ το καρκίνωμα in situ εμφανίζεται σε ποσοστό 2%.
  • Υπογονιμότητα: Οφείλεται σε ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του όρχεως που βλάπτουν τη σπερματογένεση και παρατηρείται στο 30% των περιπτώσεων ετερόπλευρης και 80% των περιπτώσεων αμφοτερόπλευρης κρυψορχίας. Οι διαταραχές των σπερματοζωαρίων αφορούν τον αριθμό, την ωριμότητα και τη μορφολογία τους.
  • Συστροφή: Υπάρχει μεγαλύτερη προδιάθεση συστροφής του κρυψόρχεως, λόγω της ανεπαρκούς πρόσφυσης του οίακα στο όσχεο. Συχνότερα παρατηρείται κατά την εφηβεία, λόγω αύξησης του μεγέθους του όρχεως που διευκολύνει τη συστροφή.

Θεραπευτική αντιμετώπιση της κρυψορχίας αποτελεί η έγκαιρη διάγνωση και η χειρουργική καθήλωση του όρχεως στο σύστοιχο ημιόσχεο (ορχεοπηξία) όχι αργότερα από τη συμπλήρωση του 2ου έτους της ζωής. Ιδανικός χρόνος θεωρείται η ηλικία μεταξύ 9 και 14 μηνών. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η αναστροφή των όποιων ιστολογικών αλλοιώσεων και η διασφάλιση καλύτερου ιστολογικού υπόβαθρου για τη σπερματογένεση στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κιρσοκήλη

Κιρσοκήλη

Σε παιδιά κάτω των 9 ετών είναι σπάνια, αλλά με την πάροδο της ηλικίας η συχνότητά της αυξάνεται σταδιακά, για να φθάσει στην εφηβεία το 15%.

Διαβάστε Περισσότερα

Ορχική εκτοπία

Ορχική εκτοπία καλείται η εντόπιση του όρχεως σε θέσεις εκτός της φυσιολογικής οδού καθόδου του. Μολονότι η συχνότητα εμφάνισης είναι άγνωστη, αναφέρεται ότι το 5% περίπου των περιπτώσεων που διαγνώστηκαν αρχικά σαν κρυψορχία είχαν τελικά έκτοπο όρχι.

Στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής

Αποτελεί την συχνότερη αιτία απόφραξης στην παιδική ηλικία (1/1500 γεννήσεις) και την νούμερο ένα αιτία νεογνικής υδρονέφρωσης (~50%). Είναι πιο συχνή στα αγόρια και εμφανίζεται πιο συχνά στον αριστερό νεφρό.

Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση

Η κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση είναι η παθολογική ροή ούρων από την ουροδόχο κύστη προς τον ουρητήρα και τον νεφρό. Διακρίνεται σε πρωτοπαθή, λόγω ανατομικής ανωμαλίας της κυστεοουρητηρικής συμβολής και δευτεροπαθή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αντιμετωπίζετε κάποιο ουρολογικό πρόβλημα; Χρειάζεστε μια δεύτερη γνώμη; Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε μαζί την λύση στο πρόβλημα που σας απασχολεί.

Pin It on Pinterest

Share This