Επιλογή Σελίδας
Πρωτόκολλο Wise Anderson
Βρίσκεστε εδώ: Patient Articles > Επεμβάσεις > Επεμβάσεις έξω γεννητικών οργάνων > Πρωτόκολλο Wise Anderson

Το πρωτόκολλο Wise–Anderson (γνωστό μεταξύ των ασθενών και ως πρωτόκολλο Stanford) αποτελεί μια πρωτοποριακή, ολιστική προσέγγιση για τη θεραπεία του:

 • Συνδρόμου της χρόνιας προστατίτιδας / χρόνιου πυελικού άλγους στον άνδρα
 • Συνδρόμου κυστικού πόνου / χρόνιου πυελικού άλγους στη γυναίκα

Πρόκειται για τη συνδυασμένη εφαρμογή των παρακάτω 2 μεθόδων:

Φυσιοθεραπείας: Έχει ως στόχο τον εντοπισμό και απενεργοποίηση μυοπεριτονιακών εκλυτικών σημείων πόνου (myofascial trigger points, TRP) εντός (internal) και εκτός (external) της ελάσσονος πυέλου

Προγράμμα πνευματικής χαλάρωσης και αποφόρτισης: Πρόγραμμα που αποκαλείται παράδοξη χαλάρωση (paradoxical relaxation)

Σε ποιους απευθύνεται

Από την εφαρμογή του θεραπευτικού πρωτοκόλλου μπορούν να ωφεληθούν ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο χρονίου πυελικού άλγους με μυοσκελετική ευαισθησία και ενεργά TRPs. Στο σύνδρομο χρονίου πυελικού άλγους συλλογικά κατατάσσονται άνδρες με διαγνώσεις όπως:

 • Xρόνια (ιδίως μη βακτηριακή) προστατίτιδα
 • Προστατοδυνία
 • Πόνο γεννητικών οργάνων (ιδιοπαθή ορχεοδυνία)

Καθώς και γυναίκες με διαγνώσεις όπως:

 • Αιδοιοδυνία
 • Σύνδρομο ανελκτήρα ορθού
 • Διάμεση κυστίτιδα/σύνδρομο επώδυνης κύστης

Eπιλογή ασθενών

Η επιλογή των ασθενών που μπορούν να ενταχθούν στο θεραπευτικό πρόγραμμα γίνεται μετά από λεπτομερή αξιολόγηση στην οποία περιλαμβάνεται:

 • Oυρολογική εξέταση
 • Φαινοτυπικός έλεγχος (βαθμονόμηση UPOINT)
 • Aναλυτική χαρτογράφηση ενεργών TRPs

Πριν την επίσκεψη αξιολόγησης, ο ασθενής συμπληρώνει online ερωτηματολόγια σχετικά με το ιστορικό και τα συμπτώματά του (NIH-CPSI, IIEF, IPSS), ώστε ο ιατρός να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα κατά την έναρξη του κλινικού ελέγχου.

Θεραπευτικό πρόγραμμα

Το θεραπευτικό πρόγραμμα διδάσκεται σε ομάδες ασθενών (που μετά την αρχική αξιολόγηση κρίνονται κατάλληλοι για την εφαρμογή του προγράμματος ) μέσα από αναλυτικά κλινικά σεμινάρια (immersion clinics) διάρκειας 3-6 ημερών και στη συνέχεια εφαρμόζεται κατ’ οικον σε καθημερινή βάση ως αυτοθεραπεία.

Αρχικά προσφέρεται θεωρητική εκπαίδευση ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την κατανόηση και την εφαρμογή της μεθόδου. Παράλληλα, με επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να εντοπίζουν και να εκτελούν χειρισμούς απενεργοποίησης των TRP τους, που έχει διαπιστωθεί πως είναι υπεύθυνα για την εκδήλωση του επώδυνου συνδρόμου.

Για την αποτελεσματικότερη αυτοθεραπεία χρησιμοποιούνται βοηθήματα, με βασικότερο ένα ραβδί (WAP wand) και ένα mp5 player ή flash drive με εκπαιδευτικά βίντεο, οδηγίες χρήσης και στοχευμένα μαθήματα παράδοξης χαλάρωσης. Με ή χωρίς χρήση βοηθημάτων οι ασθενείς εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν TRP εντός και εκτός της ελάσσονος πυέλου. Διδάσκεται και τελειοποιείται η τεχνική της παραδόξου χαλάρωσης για την αποφόρτιση και σίγαση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ).

Η παράλληλη χρήση φαρμακευτικής αγωγής – εφόσον κριθεί αναγκαία από τη θεραπευτική ομάδα – δεν αποτελεί αντένδειξη για την εκτέλεση της μεθόδου. Μέθοδος η οποία ως γνωστόν βοηθά στη σταδιακή “απεξάρτηση” από τη χρήση φαρμάκων.

Μετά την ολοκλήρωση του κλινικού σεμιναρίου, οι ασθενείς εφαρμόζουν τη διδαχθείσα θεραπεία κατ’ οίκον σε καθημερινή βάση για μεγάλα χρονικά διαστήματα ακόμη και δια βίου (ελάχιστος ορίζοντας 6-12 μηνών). Καθ’ όλη την προσπάθειά τους βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη θεραπευτική ομάδα έτσι ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος που σημειώνεται και να βελτιώνονται τυχόν λάθη και ατέλειες. Ορισμένοι ασθενείς ίσως χρειαστούν επαναληπτικές επισκέψεις για την τελειοποίηση της τεχνικής και των δεξιοτήτων τους.

Αναλυτική περιγραφή της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης παρέχεται στα συγγράμματα “A headache in the pelvis – 6th edition” των Wise-Anderson και “Paradoxical Relaxation” του David Wise (διαθέσιμα για αγορά μέσω διαδικτύου από Amazon.com).

Εξάλλου, στους 6 μήνες θεραπείας το ποσοστό ασθενών που ελάμβαναν φαρμακευτική αγωγή οποιασδήποτε μορφής (αντιβιωτικά, ψυχοτρόπα, α-αποκλειστές κλπ) μειώθηκε από 63,6% σε 39,7%.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά με παλαιότερα όπου οι ασθενείς δεν έκαναν χρήση του Wand βρέθηκε ότι το 76% είχαν επιπλέον ύφεση συμπτωμάτων κατά τουλάχιστον 20%. Η αποτελεσματικότητα των a-blockers στη μελέτη των Nickel at el (NEJM 2008) έναντι της ομάδας ελέγχου ήταν 52,3%.

Αποτελέσματα της μεθόδου

Πρόκειται για μια νέα θεραπευτική προσέγγιση που μέχρι πρότινος εφαρμοζόταν αποκλειστικά στις Η.Π.Α. και σε ένα φυσιοθεραπευτικό κέντρο στην Ολλανδία. Στην Διεθνή Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2012 στην πόλη Amersfoort, ο Dr. Wise παρουσίασε αναλυτικά τη μέθοδό του καθώς και τα αποτελέσματα της θεραπευτικής τεχνικής του.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, εντός της τελευταίας τριετίας η μέθοδος εφαρμόστηκε σε 393 δύσκολα περιστατικά, εκ των οποίων το 79,9% ήταν άνδρες το 45,8% των οποίων είχε προηγουμένως επισκεφθεί τουλάχιστον 3 ιατρούς. Δεν έγινε αποκλεισμός των φλεγμονωδών τύπων προστατίτιδος (ΙΙΙΑ) και η διάρκεια των συμπτωμάτων ήταν τουλάχιστον τρίμηνη.

Είναι ενδιαφέρον ότι περίπου 1 στους 4 ασθενείς είχε προηγουμένως υποβληθεί σε κάποιας μορφής φυσιοθεραπεία του πυελικού εδάφους χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η ευαισθησία των ενεργών trigger points στους 6 μήνες μειώθηκε από 7,5 σε 4 (κλίμακα 0-10), ενώ στο αντίστοιχο διάστημα το 94,5% των ασθενών δήλωσαν ευχαριστημένοι ή πολύ ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα της αυτο-θεραπείας με το Wand.

Αντίστοιχη μείωση παρουσίασαν ο δείκτης βαρύτητας συμπτωμάτων NIH–CPSI και η συναισθηματική φόρτιση των ασθενών.

Περισσότερες πληροφορίες

Η μέθοδος εφαρμόζεται στη χώρα μας από ομάδα θεραπευτών με επικεφαλής τον Δρ Ιωάννη Ζούμπο, Ουρολόγο με εκτενή ενασχόληση με το σύνδρομο χρόνιας προστατίτιδας / χρονίου πυελικού άλγος και ειδική εκπαίδευση από τον David Wise.

Από το 2012, που ξεκίνησε η εφαρμογή της μέχρι σήμερα έχει αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα, εφάμιλλα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Αν υποφέρετε από χρόνια προστατίτιδα / σύνδρομο του χρόνιου πυελικού άλγους, επικοινωνήστε μαζί μας για έναν ειδικό έλεγχο που θα διαπιστώσει αν ενδείκνυται η θεραπεία σας με το πρωτόκολλο Wise-Anderson.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση θα βρείτε στον ιστότοπο του Dr. David Wise: www.pelvicpainhelp.com

Timothy Sawyer, PT – Ιωάννης Ζούμπος, MD, PhD, FEBU – David Wise, PhD

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη (ΚΥΠ)

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη (ΚΥΠ)

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, δηλαδή η μεγέθυνση του προστατικού ιστού, απασχολεί έναν στους δύο άνδρες από την ηλικία των 50 ετών, και πάνω από το 80% των ανδρών άνω των 65 χρόνων. Ο προστάτης είναι ένας αδένας που βρίσκεται στη βάση της ουροδόχου κύστης και περιβάλλει το αρχικό τμήμα της ουρήθρας.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανδρική Υπογονιμότητα

Η ανθρώπινη αναπαραγωγή είναι μια σύνθετη διαδικασία του γενετικού συστήματος στην οποία διάφορες ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές, τόσο στον άντρα, όσο και στη γυναίκα. Η ανδρική υπογονιμότητα προκαλείται από προβλήματα που επηρεάζουν είτε την παραγωγή του σπέρματος είτε την μεταφορά του.

Υδροκήλη

Η Υδροκήλη είναι καλοήθης πάθηση του ουροποιητικού, η οποία εκδηλώνεται με σταδιακή διόγκωση του οσχέου, με την πρόκληση βάρους στον ασθενή ακόμη και με ενόχληση κατά το βάδισμα ή σε στάση.

Στυτική Δυσλειτουργία

Στυτική δυσλειτουργία χαρακτηρίζεται η κατάσταση αδυναμίας του άνδρα να επιτύχει επαρκή στύση μόνιμα ή περιοδικά. Αποτελεί ιατρική πάθηση και απαιτεί ιατρική διερεύνηση απο ειδικευμένο ουρολόγο-ανδρολόγο, διότι μπορεί να υποκρύπτει άλλες αιτίες, όπως καρδιαγγειακά προβλήματα, διαβήτη κ.λπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αντιμετωπίζετε κάποιο ουρολογικό πρόβλημα; Χρειάζεστε μια δεύτερη γνώμη; Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε μαζί την λύση στο πρόβλημα που σας απασχολεί.

Pin It on Pinterest

Share This