ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΤΡΟΥ

Δρ. Δημήτρης Παπαδημητρίου

Παιδοενδοκρινολόγος – Παιδοδιαβητολόγος DIU, DU, CCU

Γενικές Πληροφορίες

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Αθήνα όπου και αποφοίτησε με άριστα από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή. Πήρε το πτυχίο της Ιατρικής και τη Διδακτορική του Διατριβή με αντικείμενο την Παιδοενδοκρινολογία στο Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αρχικά ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική για 4 χρόνια στο Περιφερειακό Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.
Ακολούθως μετεκπαιδεύτηκε επί 4ετία στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία στη Γαλλία. Έλαβε διετές master στην παιδιατρική ενδοκρινολογία από το Πανεπιστήμιο Paris V, με κλινική εκπαίδευση στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο St Vincent de Paul στο Παρίσι.

Μετεκπαιδεύτηκε επίσης για 1 έτος (master) στην Ιατρική Παιδαγωγική στο Πανεπιστήμιο Joseph-Fourier της Grenoble στη Γαλλία, όπου και εργάστηκε ως Λέκτορας – Επικεφαλής Πανεπιστημιακής Κλινικής (Chef de Clinique des Universités) με αντικείμενο την Παιδιατρική Ενδοκρινολογία και Διαβητολογία σε κανονική έμμισθη οργανική θέση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Grenoble για 2 χρόνια. Ακολούθως επέστρεψε στην Ελλάδα και από το Δεκέμβριο του 2005, οργάνωσε και διευθύνει το Τμήμα Παιδιατρικής – Εφηβικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών στο Μαρούσι, ενώ είναι επίσης Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης – Πανεπιστημιακός Υπότροφος της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αττικό Νοσοκομείο.

Μιλάει Αγγλικά (FCE Cambridge 1st Certificate), Γαλλικά (Diplôme des Langues Supérieures de IIIème cycle de l’Institut Français d’Athènes) και Γερμανικά (Grundstuffe Diplôm).

Εκπαίδευση και ακαδημαϊκές σπουδές

1988: Αποφοίτηση από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή.

1995: Πτυχίο Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών.

1997-1999: Στρατιωτική Θητεία (Υπαξιωματικός Υγειονομικού, Πολεμική Αεροπορία).

1999-2003: Ειδικότητα Παιδιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

1 χρόνος επίσημη εκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία:

6 μήνες στην Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα ΠΠΓΝΠ και 6 μήνες στο Τμήμα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
στο Νοσοκομείο St Vincent de Paul, στο Παρίσι υπό τους καθηγητές κ.κ. J-L Chaussain και J-C Carel.

1994-2003: Βοηθός στην Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα ΠΠΓΝΠ υπό την καθηγήτρια Β.Ε. Σπηλιώτη.

2001-2003: Διαπανεπιστημιακό διετές Δίπλωμα (Masters’) στην Παιδιατρική Eνδοκρινολογία και Διαβητολογία.

D.I.U. Endocrinologie et Diabétologie Pédiatriques Université Paris V, Paris, France.

2003-2005: Chef de Clinique des Universités
Επικεφαλής Πανεπιστημιακής Κλινικής Τμήμα Παιδιατρικής, Μονάδα Παιδιατρικής.

Ενδοκρινολογίας & Διαβητολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Grenoble, Γαλλία.

Η θέση αυτή ήταν έμμισθη κανονική οργανική θέση, αποτελεί τον 1ο βαθμό της πανεπιστημιακής καριέρας στη Γαλλία, αντιστοιχούσα σε θέση Λέκτορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

2004-2005: Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (Masters’) στην Ιατρική Παιδαγωγική Πανεπιστήμιο Joseph-Fourier, Grenoble, Γαλλία.

Από 1/1/06: Επιστημονικός Συνεργάτης (έμμισθος από /1/07) στην Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα της 3ης Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

2008: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών (με αντικείμενο την παιδιατρική ενδοκρινολογία, δημοσιευμένη εργασία.

αρ.7) http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/123456789/1510/1/%ce%94%ce%99%ce%91%ce%a4%ce%a1%ce%99%ce%92%ce%97%20%ce%94.%20%ce%98.%20%ce%a0%ce%91%ce%a0%ce%91%ce%94%ce%97%ce%9c%ce%97%ce%a4%ce%a1%ce%99%ce%9f%ce%a5.pdf

Επαγγελματική εμπειρία

Επικεφαλής Πανεπιστημιακής Κλινικής
Chef de Clinique des Universités 1/11/03 – 31/10/05.

Τμήμα Παιδιατρικής, Μονάδα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας & Διαβητολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Grenoble, B.P. 217, Grenoble 38043, France.

Δ/ντής Τμήματος Παιδιατρικής-Εφηβικής Ενδοκρινολογίας & Διαβήτη Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών,
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Μαρούσι, Αθήνα

Παρούσα απασχόληση:

Πανεπιστημιακός Υπότροφος 3η Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παιδοενδοκρινολογικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Χαϊδάρι.

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών

Πλήρες μέλος της:

  • Γαλλικής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογίας (SFEDP)
  • Endocrine Society (Αμερικανική Εταιρεία Ενδοκρινολογίας)
  • ESPE (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας)
  • Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας
  • Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (Πάρεδρο)
  • Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας
  • Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας (ΕSODiMESO)

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

GHRH+GHRP-6 test in children with classic GH Deficiency and Neurosecretory Dysfunction.

Spiliotis BE, Papadimitriou DT, Alexandridis TK, Vassilakos P, Beratis NG, Casanueva FF.

10th Meeting of the European Neuroendocrine Association, September 12-14, 2002 – Munich, Germany

Puberty in Subjects with Complete Androgen Insensitivity Syndrome. Oral presentation.
DT Papadimitriou, A Linglart, JC Carel, JL Chaussain.
Oral presentation, ESPE 2003

Excessive growth prior to surgery and “growth without GH” syndrome in children with craniopharyngioma.
D T Papadimitriou, A Spiteri, A Guyard, JP Passagia, F Papanti, O Chabre, PE Garnier, M Bost.
ESPE 2004

Cerebral Salt Wasting complicates post-operative management of children with craniopharyngioma resulting in mineralocorticoid deficiency.
DT Papadimitriou, A Spiteri, A Pagnier, G Bourdat, JP Passagia, M Bost, PE Garnier.
ESPE 2004

Autoimmunity in Turner’s Syndrome.
A Spiteri, DT Papadimitriou, C Drouet, N Fabien, PE Garnier, M Nicolino, M David, M Bost.
ESPE 2004

Growth hormone deficiency in two girls with Kallmann syndrome. Effect of GH therapy on near final height before estradiol supplementation.
PE Garnier, DT Papadimitriou, F Nugues, M Besson-Léaud. Poster presentation
ESPE 2004

Macroprolactinomas and precocious puberty.
M Zhu, J P David, DT Papadimitriou, P Bretones, M Bost, P Garnier, M G Forest, M David.
ESPE 2004

A novel inactivating mutation of the human mineralocorticoid receptor causing type I pseudohypoaldosteronism.
Papadimitriou DT, Pujo L, Spiteri A, Garnier PE, Jeunemaitre X, Zennaro M-C.
ESPE 2005

Central diabetes insipidus complicated by cerebral salt wasting.
Papadimitriou DT, Spiteri A, Papanti F, Garnier PE.
ESPE 2005

Complete adrenocorticotropic hormone and growth hormone deficiency associated with combined immunodeficiency: A novel entity.
Papadimitriou DT, Pagnier A, Spiteri A, Jacob M-C, Spada A, Blanche S, Brue T.
ESPE 2005

Growth hormone deficiency and cerebral salt wasting.
Papadimitriou DT, Spiteri A, Papanti F, Garnier PE.
ESPE 2005

Usefulness of a continuous glucose monitoring system (CGMS) in persistent hyperinsulinemic hypoglycaemia of infancy (PHHI).
Papadimitriou DT, Spiteri A, Cneude F, Pradines S, Benhamou PY.
ESPE 2005

An unsolved case of complete hypoparathyroidism
Garnier PE, Papadimitriou DT, Lienhart A.
ESPE 2005

Kallmann Syndrome associated with persistent relative neutropenia.
Dimitrios T. Papadimitriou, Antonia Mavri, Christos Golphinos, Evagelia Lagona, Anastasios Papadimitriou.
ESPE 2006

Switch from NPH insulin to insulin glargine, in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus.
Anne Spiteri, Laurent Fuzat, Sylvie Pradines, Philippe E. Garnier, Dimitrios T. Papadimitriou
ESPE 2006

Cortisol responses to the L-dopa stimulation test in children.
Dimitrios T. Papadimitriou, Anne Spiteri, Gaelle Depret, Charalampos Mamoulakis, Philippe E. Garnier.
ESPE 2006

Crouzon syndrome with acanthosis nigricans and GH deficiency.
Dimitrios T. Papadimitriou, Margarita Markouri, Grigoris Fytanidis, Polyxeni Nicolaidou, Anastasios Papadimitriou.
ESPE 2007

Final height improvement at a decelerated rate in Greek conscripts.
Grigorios Fytanidis, Anastasios Papadimitriou, Dimitrios T. Papadimitriou, Andreas Fretzayas, Polyxeni Nicolaidou.
ESPE 2007

Pseudohyparathyroidism (PPHP) and juvenile granulosa cell tumor (JGCT) of the ovary: association or coincidence?
Dimitrios T Papadimitriou, Panagiotis V Kekis, Vasilis Daras, Polyxeni Nicolaidou, Anastasios Papadimitriou.
ESPE 2007

Aromatase inhibitors resolve hypogonadotropic hypogonadism and significantly reduce body weight in Prader-Willi syndrome
D.T. Papadimitriou, A. Fretzayias, P Nicolaidou, A. Papadimitriou
ESPE 2008

The secular trend of Body Mass Index (BMI) and the prevalence of overweight and obesity in young Greek men.
G Fytanidis, DT Papadimitriou, A.Fretzayas, P Nicolaidou, A Papadimitriou.
ESPE 2008

Timing of pubertal onset in girls: Evidence for non-Gaussian distribution.
A Papadimitriou, S Pantsiotou, K Douros, DT Papadimitriou, P Nicolaidou, A Fretzayas
ESPE 2008

A novel heterozygous mutation in the glucokinase gene is respomsible for an early-onset mild form of MODY 2 diabetes.
Papadimitriou DT, Willems P, Attilakos A, Nikolaidou P, Papadimitriou A.
ESPE 2009

An Open Label 1-3 Year Clinical Trial on the Effects of the Aromatase Inhibitor Anastrazole Combined to the LHRH Analogue euprorelin in Girls with Compromised Growth Potential.
DT Papadimitriou PhD1,2 and A Papadimitriou PhD2.

​Papadimitriou DT, Spiteri A, Attilakos A, Papadimitriou A. Cerebral Salt Wasting Complicated by Central Diabetes Insipidus and Growth Hormone Deficiency. Indian J Pediatr. 2018 Feb 17. doi: 10.1007/s12098-018-2640-1. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29455327.
Related citations

​Papadimitriou DT. The Big Vitamin D Mistake. J Prev Med Public Health. 2017 Jul;50(4):278-281. doi: 10.3961/jpmph.16.111. Epub 2017 May 10. PubMed PMID: 28768407; PubMed Central PMCID: PMC5541280.
Free full textRelated citations

Kleanthous K, Dermitzaki E, Papadimitriou DT, Papaevangelou V, Papadimitriou A. Overweight and obesity decreased in Greek schoolchildren from 2009 to 2012 during the early phase of the economic crisis. Acta Paediatr. 2016 Feb;105(2):200-5. doi: 10.1111/apa.13143. Epub 2015 Sep 23. PubMed PMID: 26280808.
Cited in PMCRelated citations

​Papadimitriou DT, Manolakos E, Bothou C, Zoupanos G, Papoulidis I, Orru S, Skarmoutsos F, Delides A, Bakoula C, Papadimitriou A, Urano F. Maternal uniparental disomy of chromosome 4 and homozygous novel mutation in the WFS1 gene in a paediatric patient with Wolfram syndrome. Diabetes Metab. 2015 Nov;41(5):433-5. doi: 10.1016/j.diabet.2015.06.003. Epub 2015 Jul 10. PubMed PMID: 26169481.
Related citations

Papadimitriou DT, Bothou C, Skarmoutsos F, Papaevangelou V, Papadimitriou A. Acute Bilateral Cataract in Type 1 Diabetes Mellitus. Annals of Pediatrics & Child Health. 2015 October 02; 3(7):1080. Edit citation

​Papadimitriou DT, Willems PJ, Bothou C, Karpathios T, Papadimitriou A. A novel heterozygous mutation in the glucokinase gene is responsible for an early-onset mild form of maturity-onset diabetes of the young, type 2. Diabetes Metab. 2015 Sep;41(4):342-3. doi: 10.1016/j.diabet.2015.03.009. Epub 2015 Apr 25. PubMed PMID: 25921421.
Related citations

Marakaki C, Papadimitriou DT, Kleanthous K, Papadopoulou A, Papadimitriou A. L-Dopa Stimulates Cortisol Secretion through Adrenocorticotropic Hormone Release in Short Children. Horm Res Paediatr. 2015;84(5):319-22. doi: 10.1159/000439532. Epub 2015 Sep 23. PubMed PMID: 26393346.
Related citations

​Marakaki C, Papadopoulou A, Karapanou O, Papadimitriou DT, Kleanthous K, Papadimitriou A. A Greek girl with 11β-hydroxylase deficiency due to compound heterozygosity for two novel mutations in CYP11B1 gene. Endocrinol Diabetes Metab Case Rep. 2015;2015:150074. doi: 10.1530/EDM-15-0074. Epub 2015 Aug 7. PubMed PMID: 26525354; PubMed Central PMCID: PMC4626658.
Free full textRelated citations

Brue T, Quentien MH, Khetchoumian K, Bensa M, Capo-Chichi JM, Delemer B, Balsalobre A, Nassif C, Papadimitriou DT, Pagnier A, Hasselmann C, Patry L, Schwartzentruber J, Souchon PF, Takayasu S, Enjalbert A, Van Vliet G, Majewski J, Drouin J, Samuels ME. Mutations in NFKB2 and potential genetic heterogeneity in patients with DAVID syndrome, having variable endocrine and immune deficiencies. BMC Med Genet. 2014 Dec 19;15:139. doi: 10.1186/s12881-014-0139-9. PubMed PMID: 25524009; PubMed Central PMCID: PMC4411703.
Free full textCited in PMCRelated citations

Marakaki C, Papadimitriou DT, Papadopoulou A, Fretzayas A, Papadimitriou A. L-dopa is a potent stimulator of cortisol in short children. Horm Res Paediatr. 2014;81(6):386-90. doi: 10.1159/000357268. Epub 2014 May 1. PubMed PMID: 24802138.
Related citations

​Papadimitriou DT, Marakaki C, Fretzayas A, Nicolaidou P, Papadimitriou A. Negativation of type 1 diabetes-associated autoantibodies to glutamic acid decarboxylase and insulin in children treated with oral calcitriol. J Diabetes. 2013 Sep;5(3):344-8. doi: 10.1111/1753-0407.12023. Epub 2013 May 29. PubMed PMID: 23302101.
Cited in PMCRelated citations

Papadimitriou A, Douros K, Papadimitriou DT, Kleanthous K, Karapanou O, Fretzayas A. Characteristics of the short children referred to an academic paediatric endocrine clinic in Greece. J Paediatr Child Health. 2012 Mar;48(3):263-7. doi: 10.1111/j.1440-1754.2011.02256.x. Epub 2011 Nov 23. PubMed PMID: 22112203.
Cited in PMCRelated citations

Quentien MH, Delemer B, Papadimitriou DT, Souchon PF, Jaussaud R, Pagnier A, Munzer M, Jullien N, Reynaud R, Galon-Faure N, Enjalbert A, Barlier A, Brue T. Deficit in anterior pituitary function and variable immune deficiency (DAVID) in children presenting with adrenocorticotropin deficiency and severe infections. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Jan;97(1):E121-8. doi: 10.1210/jc.2011-0407. Epub 2011 Oct 19. PubMed PMID: 22013103.
Cited in PMCRelated citations

Papadimitriou A, Douros K, Kleanthous K, Papadimitriou DT, Attilakos A, Fretzayas A. Pubertal maturation of contemporary Greek boys: no evidence of a secular trend. J Adolesc Health. 2011 Oct;49(4):434-6. doi: 10.1016/j.jadohealth.2010.12.022. Epub 2011 Feb 11. PubMed PMID: 21939877.
Cited in PMCRelated citations

Papadimitriou A, Kanakis G, Douros K, Papadimitriou DT, Boutsiadis AH, Nicolaidou P, Fretzayas A. Constitutional advancement of growth is associated with early puberty in girls. Horm Res Paediatr. 2011;76(4):273-7. doi: 10.1159/000330005. Epub 2011 Aug 22. PubMed PMID: 21860223.
Cited in PMCRelated citations

19:
Papadimitriou A, Pantsiotou S, Douros K, Papadimitriou DT, Nicolaidou P, Fretzayas A. Timing of pubertal onset in girls: evidence for non-Gaussian distribution. J Clin Endocrinol Metab. 2008 Nov;93(11):4422-5. doi: 10.1210/jc.2008-0661. Epub 2008 Aug 26. PubMed PMID: 18728173.
Cited in PMCRelated citations

Papadimitriou A, Fytanidis G, Douros K, Papadimitriou DT, Nicolaidou P, Fretzayas A. Greek young men grow taller. Acta Paediatr. 2008 Aug;97(8):1105-7. doi: 10.1111/j.1651-2227.2008.00855.x. Epub 2008 May 12. PubMed PMID: 18477057.
Related citations

​Papadimitriou A, Fytanidis G, Papadimitriou DT, Priftis KN, Nicolaidou P, Fretzayas A. Prevalence of overweight and obesity in young Greek men. Obes Rev. 2008 Mar;9(2):100-3. Epub 2007 Oct 24. PubMed PMID: 17961130.
Cited in PMCRelated citations

​Spiliotis BE, Papadimitriou DT, Alexandrides TK, Karystianos C, Nikiforidis G, Vassilakos P, Beratis NG, Casanueva FF. Combined growth hormone-releasing hormone and growth hormone-releasing peptide-6 test for the evaluation of growth hormone secretion in children with growth hormone deficiency and growth hormone neurosecretory dysfunction. Horm Res. 2008;70(4):215-23. doi: 10.1159/000151593. Epub 2008 Sep 5. PubMed PMID: 18772594.
Related citations

Attilakos A, Garoufi A, Voudris K, Mastroyianni S, Fotinou A, Papadimitriou DT, Gavalakis N, Prassouli A, Katsarou E. Thyroid dysfunction associated with increased low-density lipoprotein cholesterol in epileptic children treated with carbamazepine monotherapy: a causal relationship? Eur J Paediatr Neurol. 2007 Nov;11(6):358-61. Epub 2007 Apr 10. PubMed PMID: 17428707.
Related citations

Papadimitriou DT, Spiteri A, Pagnier A, Bayle M, Mischalowski MB, Bourdat G, Passagia JG, Plantaz D, Bost M, Garnier PE. Mineralocorticoid deficiency in post-operative cerebral salt wasting. J Pediatr Endocrinol Metab. 2007 Oct;20(10):1145-50. PubMed PMID: 18051934.
Cited in PMCRelated citations

​Papadimitriou A, Papadimitriou DT, Papadopoulou A, Nicolaidou P, Fretzayas A. Low TSH levels are not associated with osteoporosis in childhood. Eur J Endocrinol. 2007 Aug;157(2):221-3. PubMed PMID: 17656602.
Cited in PMCRelated citations

Pujo L, Fagart J, Gary F, Papadimitriou DT, Claës A, Jeunemaître X, Zennaro MC. Mineralocorticoid receptor mutations are the principal cause of renal type 1 pseudohypoaldosteronism. Hum Mutat. 2007 Jan;28(1):33-40. PubMed PMID: 16972228.
Cited in PMCRelated citations

Papadimitriou DT, Linglart A, Morel Y, Chaussain JL. Puberty in subjects with complete androgen insensitivity syndrome. Horm Res. 2006;65(3):126-31. Epub 2006 Feb 16. PubMed PMID: 16491011.
Cited in PMCRelated citations

Pin It on Pinterest